Over autisme

Autisme ontstaat door een teveel aan oxidatieve stress in de hersenschors (neocortex). De oorzaak van deze stress kan al voor of tijdens de zwangerschap beginnen: bijv. door tropenvaccins van de toekomstige ouders, drugs- of medicijngebruik, een amalgaamvulling aanbrengen of verwijderen tijdens de zwangerschap, een bacteriële of virale infectie voor of tijdens de zwangerschap, vroeggeboorte of een moeilijke bevalling.

Geboren worden gebeurt steeds vaker met pijnbestrijding waaronder morfine-achtige stoffen of epidurale anaesthesie wordt toegediend. Met weeenopwekkende middelen wordt het natuurlijke verloop van een geboorte in een voor ons passender tijdschema geforceerd. Alle hormonen, die bij een natuurlijk verloop van de bevalling (dus zonder weeen-stimulatie en pijnstilling) vrijkomen in het lichaam van de moeder en het kind, zijn cruciaal voor de verdere emotionele ontwikkeling van het kind. Vervolgens speelt ook het eerste levensjaar een cruciale rol. Baby’s krijgen steeds meer vaccins. Andere stress is medicijngebruik als otrivin, antibiotica, maagzuurremmers, koortswerende middelen, etc. Medische ingrepen kunnen de stress nog verder verhogen mede door de narcose.

Andere oorzaken voor de oxidatieve stress zijn onvolwaardige (in de magnetron opgewarmde) voeding met te veel suikers en geharde vetten, die te weinig vitamines, mineralen en goede aminozuren bevat. Onvoldoende water drinken is een andere factor die meespeelt, en het gebruik van de magnetron en allerlei milieu invloeden (bijv. plastics en zware metalen), etc. Als dan met 14 maanden de BMR en meningococcen C vaccins gegeven worden, kan de stress zo groot geworden zijn dat een grens overschreden wordt en de hersenen op slot slaan of in een soort stand by functie gaan. Belangrijke functies van de hersenschors vallen dan uit. Maar dit omslagpunt kan net zo goed door heel andere stressmomenten bereikt worden, bijvoorbeeld door het doormaken van een simpele kinderziekte als waterpokken.

Inspiratie