Wat is Systemisch coachen

Systemisch werk is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger.

Niet iedereen herkent zich in het woord systeem. Het is echter een gegeven. We worden geboren in een familie, groeien op en stappen vervolgens dagelijks van gezin, naar school, naar werk, naar de sportclub, et cetera. Of beter gezegd: van systeem naar systeem.

Systemisch coachen heeft te maken met het feit, dat er binnen een systeem andere belangen spelen dan op persoonlijk niveau. In een systeem kunnen dynamieken en patronen spelen, die maken dat je in je dagelijks leven niet altijd doet wat je zou willen doen en niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken.

De lotsverbondenheid van een familiesysteem werkt het sterkst tussen ouders en kinderen, broers en zussen en tussen partners. Een familiesysteem is voortdurend op zoek naar evenwicht en is verbonden met een universele grondorde. Dit vraagt dat ieder lid werkelijk een eigen plek heeft en die vanuit de eigen positie invult. Niemand mag worden vergeten, buitengesloten of niet erkend. Anders voelt een familielid uit een volgende generatie zich onbewust verantwoordelijk om dit te herstellen. Hij is dan ‘verstrikt’ in zijn systeem en leeft ongeweten het leven van een ander en kan zo niet werkelijk zichzelf zijn.

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken, verstrikkingen te openen en de orde te herstellen, zodat de liefde weer kan stromen. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie, rust , zingeving en verbinding.

 

Inspiratie