Vitamine C

Vitamine C lijkt tevens een essentiële rol te spelen bij de bescherming van het kind tegen de bijwerkingen van vaccinaties of andere stress veroorzakende gebeurtenissen.

De mens kan zelf geen vitamine C maken en is geheel afhankelijk van de vitamine C in zijn voeding. Dit (samen met de cavia) in tegenstelling tot alle andere zoogdieren.Bij stress produceren dieren veel grotere hoeveelheden vitamine C. Zo produceert een niet gestresste rat 4,9 gram per 70 kg lichaamsgewicht per dag en onder stress 15,2 gram; een rustige geit 13 gram, een gestresste geit tot wel 100 gram per dag. De mens is door deze genetische misser ernstig gehandicapt, omdat hij zich slecht kan wapenen tegen stress. Bij stress zoals die van vaccinaties, emotionele stress, infecties of andere ziektes, wordt extra vitamine C verbruikt.

De Australische arts Dr. Archie Kalokerinos constateerde een verdubbeling van de kindersterfte onder de Aboriginals na vaccinatiecampagnes. Daarom adviseert hij nooit een ziek kind of een kind dat nog niet volledig van een ziekte hersteld is te enten. In Nederland wordt hier al jaren door de overheid geen rekening mee gehouden met alle gevolgen van dien. Toen Dr. Kalokerinos de kinderen van aboriginals vitamine C ging geven was hij in staat de kindersterfte, die ongeveer 50% was, vrijwel tot nul te reduceren. Dit heeft er toe geleid dat vitamine C nu ook preventief wordt ingezet om vaccinatieschade te voorkomen. Bovendien stimuleert Vitamine C de vorming van antilichamen en verbetert dus het effect van vaccinaties. Toen we zagen dat autisme vaak verbeterde door het ontstoren van vaccins, kwam al snel de gedachte op dat vitamine C niet alleen van belang zou kunnen zijn bij de preventie van autisme ten gevolge van vaccinaties, maar dat het ook wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de genezing ervan.

De eerste keer dat bij een vierjarig autistisch kind de vetoplosbare vorm van vitamine C (ascorbylpalmitaat) werd voorschreven, verbeterde zowel spraak als begripsvermogen op spectaculaire wijze. De moeder sprak van een wonder. Sindsdien speelt ascorbylpalmitaat een belangrijke rol in ons behandelingsprotocol voor autistische kinderen.
Van vitamine C is bekend dat het de volgende effecten op het menselijk lichaam heeft, die van belang kunnen zijn voor autistische kinderen:

 1. Vitamine C neutraliseert schadelijke oxidanten (oxidatieve stress) zoals het hydroxil radicaal (OH-) en regenereert   Vitamine E voor hergebruik.
 2. Als vitamine C aan anti-oxidatieve processen deelneemt, zijn de ascorbaat radicalen die ontstaan relatief onschadelijk, omdat ze noch sterk oxiderend noch sterk reducerend zijn en ze gemakkelijk gerecycled worden tot actieve ascorbaten door enzymsystemen die NADH of NADPH gebruiken.
 3. Vitamine C bevordert de uitscheiding van koper. Op deze manier draagt Vitamine C nog extra bij aan de ontstressing van hersenen en van de rest van het lichaam.
 4. Vitamine C beschermt tegen zware metalen.
 5. Vitamine C beschermt ook tegen andere schadelijke stoffen in ons milieu.
 6. Vitamine C stimleert de methylering zowel in hersenen als in de cel zelf. Methylering is belangrijk voor het herstel van beschadigd DNA.
 7. Vitamine C is helper en promotor voor het enzym dat dopamine in norepinefrine (noradrenaline) verandert. Dit is een noodzakelijke stap in de bijnier catecholamine stofwisseling en het gaat vooraf aan methylatie stappen die de catecholamine niveaus in evenwicht brengen.
 8. Vitamine C is nodig voor de vorming van L-carnitine. L-carnitine is binnen de cel nodig voor de normale gebruik van vetten voor energie (beta-oxidatie van vetzuren).
 9. Vitamine C helpt de foliumzuur stofwisseling door de omzetting van foliumzuur in folinezuur
 10. Vitamine C is betrokken bij verschillende enzymatische reacties en stimuleert de vorming van collageen, dentine, adrenaline en corticosteroïden. Het handhaaft een goede functie van het immuunsysteem, de bloedstolling en de stofwisseling van verschillende aminozuren.
 11. Vitamine C maakt de ontlasting minder vast bij kinderen met obstipatie en stimuleert de darmen; bij een te hoge dosering kan het diarree veroorzaken.

Inspiratie