Systemische uitwerking

De bijzondere kracht van systemisch werken is dat het een uitwerking heeft op het gehele familiesysteem. Waar één persoon een diepgaande verandering doormaakt heeft dit onbewust invloed op de andere leden van het systeem. Het lijkt alsof ieder lid van het systeem onzichtbaar met de andere leden verbonden is en het voelt wanneer iets in het systeem verandert. Het is belangrijk dat de persoon eerst alles rustig op zich laat inwerken. Pas na verloop van enige tijd zal als vanzelf duidelijk worden hoe iemand met het beeld van de constellatie moet handelen.

Inspiratie