Tarieven en Vergoedingen

 • Eerste consult of extra lang consult (max 1,5 uur) zodat ik uitgebreid aandacht kan besteden aan jou als mens en je klachten.
  115.00 euro
 • Vervolgconsult ( max 1 uur)
  95.00 euro
 • Acuut/ Kort consult (max 1/2 uur) Tijdens deze vervolgafspraak wordt kort nagegaan of alles goed gaat.
  57.50 euro
 • Telefonisch consult (korte vraag of herhaalrecept). Dit is een advies per telefoon bedoeld voor kleine vragen of het vragen van een volgende potentie of herhaling.
  25.00 euro

Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht. De kosten van een homeopathische behandeling worden over het algemeen door de zorgverzekeraar vergoed, mits men aanvullend verzeker is. Betaling vindt plaats aan het einde van iedere afspraak, waarna de kosten gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Pinnen is bij mij mogelijk.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt een klassiek homeopathische behandeling door een homeopaat die lid is van de NVKH door veel zorgverzekeraars deels of geheel vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog die vergoeding is. Het eigen risico van € 385,- van uw zorgverzekeraar betreft alleen enkele zaken uit het basispakket en heeft dus geen betrekking op behandelingen die vallen onder uw aanvullende verzekering. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling de eerste €385,- euro niet zelf hoeft te betalen.

Aansluiting van een homeopaat bij een beroepsvereniging garandeert de cliënt /patiënt dat de homeopaat in kwestie een gedegen opleiding heeft en zijn/haar vak verstaat. Ook kan de patiënt in geval van nood een beroep doen op een onafhankelijk klachtencommissie. Maar de meest praktische reden om hier op te letten is dat hierdoor de meeste zorgverzekeraars een homeopathische behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Als praktiserend homeopaat ben ik aangesloten bij de volgende verenigingen:

NVKH – Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

De beroepsvereniging NVKH stelt zich tot doel de kwaliteit van de bij haar aangesloten homeopaten op hoog niveau te houden. Deze kwaliteitszorg behelst opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering. Voor meer informatie zie www.nvkh.nl. Bezoek je een homeopaat aangesloten bij de NVKH, dan wordt het consult vergoed door je zorgverzekeraar in je aanvullende verzekering.

RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Het RBCZ is het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten. Zij zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en hebben een diploma van een opleiding van 4 jaar op HBO-niveau en een geaccrediteerd (erkend) diploma Medische Basiskennis. Tevens voldoen zij jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van bij- en nascholing, intervisie en nog veel meer.

KVHN – Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland

De KVHN (bestaat sinds 1886) behartigt de belangen van haar leden en beoogt de erkenning van homeopathie als volwaardige vorm van geneeskunde in Nederland. Iedereen kan lid worden, het is een vereniging voor iedereen die homeopathie een warm hart toedraagt. Voor meer informatie zie www.kvhn.nl.