Cease therapie

Cease-therapie is een specialisme binnen de klassieke homeopathie. CEASE staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Het is de combinatie van contitutionele homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en een vorm van homeopathische ontgifting (isotherapie), waarbij de oorzakelijke factoren, die geleid hebben tot de ziekte, stap voor stap worden ontstoord.

Dr. Tinus Smits ( de grondlegger van de CEASE therapie),  was gespecialiseerd in de behandeling van autisme. Met deze vorm van therapie worden goede resultaten behaald bij de behandeling van autisme, ADD, ADHD en aanverwante gedragsstoornissen bij kinderen, maar ook bij volwassenen.

CEASE-Therapie

De Cease-methode wordt binnen mijn praktijk toegepast in de behandeling van moderne ziektes, als autisme, CVS ME, fibromyalgie, kanker, etc. Het is een zeer effectieve methode gebleken om autistische kinderen te behandelen. Maar ook in de behandeling van vermoeidheids-syndromen, stoornissen in het afweersysteem, hormonale verstoringen en kanker is deze methode zeer waardevol gebleken.

In de praktijk blijken moderne ziektes, waaronder autisme, een stapeling van verschillende oorzaken te zijn. Daarbij denken we aan medicijngebruik, vaccinaties, narcose, drugs, toxische stoffen in de voeding en het milieu, etc. Welke stoffen uit de voeding en het milieu precies van invloed zijn wordt nog onderzocht. Zeker is dat zware metalen een belangrijke negatieve invloed hebben, zeker op de ontwikkeling van de hersenen van het kind. Verder vindt er onderzoek plaats naar het feit of aspartaam, glutamaat, en weekmakers uit plastics invloed hebben op het ontstaan van autisme. Door middel van Cease-therapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen met homeopathisch medicijnen ontgift, kan de verstorende werking op de patiënt weer uitgewist worden.

Deze methode kan in bijna alle gevallen succesvol worden toegepast, echter kan een gebrek aan correcte en complete informatie door de ouders een beperkende factor zijn in de behandeling. Om een zo complete mogelijk beeld te vormen maken wij gebruik van een checklist Indien mogelijk zou het mooi zijn als je via de onderstreping op de website van desbetreffende kunt komen De behandeling van autistische kinderen en zelfs van volwassenen heeft zich sinds 2008 uitgekristalliseerd en heeft de naam CEASE Therapie gekregen. Het doel van de behandeling is om alle oorzakelijke factoren op te lossen, zodat de gezondheid kan worden hersteld. Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontgift met homeopathisch middelen. Meestal worden vier verschillende potenties gebruikt, de 30K, de 200K, MK en 10MK om de patient van de energetische en stoffelijke afdrukken van de toxische substanties of ziektes te ontdoen.

Inspiratie