Inspiring homeopathy

Inspiring Homeopathy is een nieuwe manier van behandelen gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. De therapie werd ontwikkeld door Tinus Smits, homeopathisch arts. (http://www.tinussmits.nl/3734/home.aspx) 

Nieuwe geneesmiddelen

Door zorgvuldige waarneming in de praktijk ontdekte hij dat er naast het persoonlijke homeopathische middel (klassieke homeopathie), nog universele lagen bestaan, die bij eenieder aanwezig zijn en ontwikkelde daarvoor de bijpassende middelen.

Nieuwe naam

Deze nieuwe manier van behandelen noemde hij Inspiring Homeopathy (IH), omdat het de patiënt in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg opruimt. Opvallend is dat IH niet alleen genezend werkt op de klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. Het kan mensen die vastgelopen zijn in hun leven weer op weg helpen. Homeopathie wordt zo een katalysator voor persoonlijke groei en ontwikkeling en is vaak een antwoord op vastgelopen genezings-processen. Dit leidde onder andere tot een geheel nieuwe behandeling voor ADHD-kinderen en chronische vermoeidheid, maar ook voor mensen met ernstige psychische trauma’s.

Universele lagen

Er worden zeven lagen onderscheiden en elke universele laag heeft zijn eigen thema. Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten. De volgorde van deze lagen kan bij iedereen verschillend zijn.

1.De eerste laag heeft als thema onvoldoende zelfvertrouwen en/of eigenwaarde, waardoor je kwaliteiten onder-ontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.

2.De tweede laag heeft als thema de angst je met anderen te verbinden en/of in de steek gelaten te worden. Gebrek aan (eigen)liefde staat hierin centraal. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.

3.De derde laag heeft als thema onvoldoende in het hier en nu, waardoor je niet echt voor de dingen gaat, dingen uitstelt, zweeft en weinig levensvreugde kent.

4.De vierde laag heeft als thema onvoldoende af kunnen schermen (alles komt ‘binnen’, pikt alles op). Alles komt te sterk binnen, er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt teveel op je af. Je pikt de stemmingen, energieen van anderen op. Er is verlies van eigen identiteit.

5.De vijfde laag heeft als thema onverwerkte traumatische ervaringen, zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een gevoel van beschadigd zijn, van het komt nooit meer goed, van achterdocht. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.

6.De zesde laag heeft als thema het conflict tussen goed en kwaad. Schuldgevoelens, moeite hebben met tegenstrijdigheden in jezelf.

7.De zevende laag waarin het proces van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling, centraal staat. Problemen met je identiteit,  je verbinden met jezelf, je kern, essentie.

Inspiratie