Klachtencommisie

Klachtenregeling


Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Toch gaat er helaas wel eens iets mis tussen cliënt en zorgverlener.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeert u het dan schriftelijk aan mij voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich altijd wenden tot:

https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh

Disclaimer: De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen fouten of tekortkomingen niet worden uitgesloten. Ook kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie steeds actueel is. Angelique Janssen Praktijk voor Klassieke Homeopathie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden in gegevens en verouderde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.