Tarieven

 
Eerste consult 105.-  euro
Vervolgconsult (1 uur) 87.50 euro
Acuut/ Kort consult (1/2 uur) 52.50 euro
Telefonisch consult 27.50 euro


De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, wordt de normale consultprijs in rekening gebracht.

Het verschuldigde bedrag dient na afloop contant betaald te worden. U ontvangt van mij een rekening die kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)
Als u aanvullend verzekerd bent, wordt een klassiek homeopathische behandeling door een homeopaat die lid is van de NVKH door veel zorgverzekeraars deels of geheel vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog die vergoeding is. Het eigen risico van 350 euro van uw zorgverzekeraar betreft alleen enkele zaken uit het basispakket en heeft dus geen betrekking op behandelingen die vallen onder uw aanvullende verzekering. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling de eerste 385 euro niet zelf hoeft te betalen. 

Registratienummer NVKH 07-1589
AGB-Code Praktijk 90015435
AGB-CODE AAH Janssen 90036740
Licentiecode RBCZ 170211R
KvK-nummer 17232148

Klachtenregeling


Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Toch gaat er helaas wel eens iets mis tussen cliënt en zorgverlener.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeert u het dan schriftelijk aan mij voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich altijd wenden tot:

https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh

Disclaimer: De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen fouten of tekortkomingen niet worden uitgesloten. Ook kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie steeds actueel is. Angelique Janssen Praktijk voor Klassieke Homeopathie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden in gegevens en verouderde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.